Esiintyjät

Kirsti Lonka (Helsingin yliopisto)

Kirsti Lonka in AltspaceVR

Kirsti Lonka (PsT) on kasvatuspsykologian professori Helsingin yliopistossa, jossa hän tutkii oppimista ja kouluttaa tulevia opettajia. Kirsti on aina innokas oppimaan uutta ja hän työskentelee erilaisissa kansainvälisissä ja monitieteisessä projekteissa. 
Lisätietoa kirstilonka.fi  digiconsumers.fi

Pasi Vahimaa (Itä-Suomen yliopisto)

Pasi Vahimaa in AltspaceVR

Pasi Vahimaa on fotoniikan professori Itä-Suomen yliopistossa. Hän on työskennellyt esimerkiksi VR/AR/XR laitteiden optiikan parissa.

Päivi Häkkinen (Jyväskylän yliopisto)

Professori Päivi Häkkinen on tunnettu tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tutkijana, erityisalanaan yhteisöllisen teknologian rooli oppimisen, ongelmanratkaisun ja arvioinnin tukena. Viime aikoina hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat olleet oppimisanalytiikan mahdollisuudet sekä virtuaalitodellisuuden lisäarvoa oppimisen näkökulmasta. Häkkinen on johtanut useita laajoja tutkimushankkeita em. tutkimusalueilla.

Markku Turunen (Tampereen yliopisto)

Markku Turunen on vuorovaikutteisen teknologian professori Tampereen yliopistolta. Hän on tutkinut XR-ratkaisuja useilla eri aihealueilla erityisesti teollisten ratkaisujen, kulttuurin ja opetusteknologian osalta. Esityksessään hän kertoo miten löydöksiä näistä sovelluksista ja niiden käyttäjäkokeista voidaan hyödyntää erilaisissa XR-sovelluksissa.

Henri Pirkkalainen (Tampereen yliopisto)

Henri Pirkkalainen (Profdrummer) in AltspaceVR

Henri Pirkkalainen on tietojohtamisen Tenure Track professori (Associate Professor) Tampereen Yliopistosta. Hänen tutkimus käsittelee tietojärjestelmien hyödyntämistä sekä käyttöönottoa erityisesti korkeakouluissa sekä yrityksissä. Hänen tutkimuksensa painottuu erityisesti tietojärjestelmien pimeän puolen (mm. teknostressi) sekä uusien teknologioiden (mm. sosiaalinen virtuaalitodellisuus ja lohkoketjut) näkökulmiin.

Jari Laru (Oulun yliopisto)

Aleksi Komu (ThingLink)

“Aleksi Komu työskenteli 5 vuotta Itä-Suomen yliopistolla opetusteknologian ja virtuaalitodellisuuden parissa. Nykyisin hän vetää ThingLinkin myyntiä ja kumppanuuksia Euroopassa sekä on vahvasti mukana ThingLinkin tuotekehityksessä. Esityksessään hän antaa globaalin näkymän siitä, mitä tällä hetkellä yritykset ja koulut haluavat virtuaalisilta ympäristöiltä sekä miten tärkeä osa oppimista on sisällön tuottaminen ja omien virtuaalisten kierrosten tekeminen.”

Antti Syvänen (Tampereen yliopisto)

Antti Syvänen on Tampereen yliopiston tutkija, joka on kiinnostunut digitaalisaation vaikutuksista ammatillisille osaamistarpeille ja muutoksista opetustyöhön.

Milla Kruskopf (Helsingin yliopisto)

Milla Kruskopf in AltspaceVR

Milla on kokenut asiantuntija innostavien ja ajanmukaisten hybridien oppimiskokemusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Hänen tutkimukselliset kiinnostuksensa liittyvät etenkin laaja-alaisiin taitoihin, ohjelmoinnillisen ajattelun ja TVT:n opettamiseen sekä nuorten ja opettajien sosiodigitaalisiin käytänteisiin.

Joakim Laine (Helsingin yliopisto)

Joakim Laine in AltspaceVR

Joakim toimii opetuksen ja oppimisen kokonaisvaltaista ja teknologiavälitteistä kehittämistä tukevassa valtakunnallisessa Innokas-verkostossa tutkimusavustajana. Hänen kiinnostuksen kohteisiin lukeutuvat immersiiviset oppimisympäristöt, pystyvyysuskomukset, uppoutuneiden oppijoiden tukeminen ja tukiäly. Hän hakee tohtorikoulutusohjelmaan Helsingin yliopistoon, työskentelee Business Finlandin rahoittamassa AI in learning -hankkeessa yhteistyössä Upknowledge Oy:n kanssa ja tutkii työelämän ammattitaitojen VR-koulutuksiin kehitettävää tekoäly tukea.

Jarmo Viteli (ITK-ystävät)

Jarmo on tutkimusjohtaja TRIM-tutkimuskeskuksessa jaITK-konffan perustaja ja vieläkin sitä virittelee.

Marianna Halonen (Microsoft)

Marianna Halonen in AltspaceVR

Marianna Halonen työskentelee Microsoftin oppilaitostiimissä oppimisratkaisujen asiantuntijana vastuullaan muun muassa teknologian pedagoginen hyödyntäminen ja pelillisyys. Marianna on tehnyt töistä oppimisen ja teknologian parissa 25 vuotta erilaisissa rooleissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja viimeiset 12 vuotta Microsoftilla.

Juho Laitinen (Kuopion kaupunki)

Juho Laitinen in AltspaceVR

Juho Laitinen on perusopetuksen tvt-mentor & Innokas- aluekoordinaattori Kuopiosta. Kokemusta VR:n käytöstä opetuksessa vuodesta 2017, tutuimmat laitteet HTC Vive ja Oculus GO & Quest. Olen käyttänyt VR-laseja satojen eri oppilaiden ja opettajien kanssa johtuen kiertävästä tvt-mentorin työkuvasta.

Ilona Laakkonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

Ilona Laakkonen in AltSPaceVR

Ilona on digihumanisti, joka on työskennellyt eri rooleissa oppimisen, digitaalisuuden ja kielen ja viestinnän rajapinnoilla reilut kymmenen vuotta. Tällä hetkellä Ilona kehittää digioppimista JAMKin ammatillisessa opettajakorkekoulussa. Virtuaalitodellisuudesta Ilona kiinnostui kymmenisen vuotta sitten ja uudelleen nyt, kun se saattaa pian olla kaikkien ulottuvilla.

Jukka Lehtoranta (Jyväskylän yliopisto)

Jukka Lehtoranta on Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen projektitutkija, joka on työskennellyt viimeiset 8 vuotta eri rooleissa ja päätynyt lopulta luokanopettajasta tutkijaksi. Jukka pyrkii aina luomaan miellekkäitä tapoja tuoda digitaalisilla välineillä lisäarvoa oppimiseen.

Pekka Ouli (Poke)

Juha Eskelinen (Tampereen yliopisto)

Juha Eskelinen in AltspaceVR

Juha Eskelinen on Tampereen yliopiston innovatiivinen digijohtaja. Hän on työskennellyt johtajana digitalisaation ja tietotekniikan parissa teollisuudessa ja korkeakoulumaailmassa jo parinkymmenen vuoden ajan. Kiinnostuksen kohteita hänellä ovat hybridit oppimisympäristöt, XR teknologiat, photogammetria, volumetrinen video, digital twins, tekoälyn hyödyntäminen oppimisympäristöissä.

Merja Juntunen (Jyväskylän yliopisto)

Merja Juntunen in AltspaceVR

Merja (Memma) Juntunen on XR-teknologioista innostunut, uutta luova pedagogi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta. Erityisinä mielenkiinnon kohteina ovat immersiivinen, yhteisöllinen oppiminen virtuaalitodellisuudessa (VR) sekä oppijoiden kokema immersio. “Oppiminen on ihmisen parasta aikaa.”