EDUXR-sanastoa

VR

Virtuaalitodellisuus eli tekotodellisuus (keinotodellisuuslumetodellisuusengl. virtual reality) on tietokonesimulaation tuottamien aistimusten avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön.

AR

Lisätty todellisuus (engl. augmented reality, lyh. ar tai AR) viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien (see-through) näyttöjen kautta. Se on siis järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS-informaatio) on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä.

MR

Tehostettu todellisuus (mixed reality) on yhdistelmä reaalimaailman ja virtuaalitodellisuuden objekteja yhtä aikaa. Se voidaan nähdä liukuvana jatkumona kevyesti lisätystä todellisuudesta kohti täydellisempää immersiota virtuaalitodellisuuteen.

XR

Laajennettu todellisuus (eXtended Reality, X Reality) tarkoittaa ympäristöjä, joissa reaalimaailman elementteihin yhdistetään VR, AR ja MR-teknologiaa. Laajannetun todellisuuden käsitteen voidaan ajatellan pitävän sisällään kaikki sekä todellisuuden, VR:n, AR:n ja MR:N käsitteet.

AltspaceVR

AltspaceVR ohjelmisto mahdollistaa tapaamispaikkoja virtuaalitodellisuudessa, missä osallistujat voivat käydä keskustelua, katsoa videoita, pelata pelejä ja selata internettiä yhdessä. AltspaceVR:n avatarit mimikoivat käyttäjänsä kehonkieltä ohjelmiston avulla.

AVATAR

Avatar on hahmo, joka edustaa käyttäjää virtuaalimaailmassa, esimerkiksi tietokonepelissä tai Internetissä.

IMMERSIO

Immersio on peliaiheisessa keskustelussa käytetty metaforinen ilmaisu peliin uppoamisesta” (engl. to immerse). Se viittaa pelaajan kokemukseen syventyä pelaamiseen niin, että hänen keskittymisensä on kokonaan pelissä eikä hän tiedosta pelin ulkopuolista maailmaa. Immersio käsitetään usein positiiviseksi kokemukseksi pelistä tai virtuaalitodellisuudesta riippumatta. Se voidaan kuitenkin nähdä myös negatiivisina tunteina, kuten jännityksenä ja ahdistuneisuutena.